Χρονική Περίοδος
Συγκεκριμένη Ημερομηνία
 

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ) είναι δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Αποστολή του είναι να παρέχει υπηρεσίες κυβερνητικής επικοινωνίας που συμβάλλουν στην αποτελεσματική λειτουργία του κράτους και βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών.

Είναι, επίσης, υπεύθυνο για την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά στον Τύπο, στην κατάταξη κινηματογραφικών ταινιών και στις υπηρεσίες Ορκωτού Μεταφραστή.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον ρόλο και το έργο του ΓΤΠ μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο

https://www.pio.gov.cy/


Ανάπτυξη: Dynamic Works
Υποστηρίζεται από: EasyConsole

Σχεδιασμός & Ψηφιοποίηση από:
eSelis service bureau