Χρονική Περίοδος
Συγκεκριμένη Ημερομηνία
 

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών είναι τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο έχει ανατεθεί η ευθύνη της ερμηνείας και εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα δημοσιότητας και μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Η διαφώτιση της διεθνούς κοινής γνώμης για το εθνικό θέμα, καθώς και η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του κυπριακού λαού για το κυβερνητικό έργο, τα αναπτυξιακά σχέδια και για τις δηλώσεις και δραστηριότητες των αξιωματούχων της κυπριακής Πολιτείας είναι η κύρια αποστολή του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ). Η προβολή των θέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της εικόνας της Κύπρου, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, γίνεται από το ΓΤΠ με την αξιοποίηση σύγχρονων μέσων και μεθόδων επικοινωνίας, με την παραγωγή έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού και με τη στενή και συνεχή επαφή με τα κυπριακά και τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ).

 
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο, τις δραστηριότητες , την αποστολή και το ρόλο στου ΓΤΠ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του http://www.moi.gov.cy/pio
 


Ανάπτυξη: Dynamic Works
Υποστηρίζεται από: EasyConsole

Σχεδιασμός & Ψηφιοποίηση από:
eSelis service bureau