Χρονική Περίοδος
Συγκεκριμένη Ημερομηνία
 
Print

Hundreds are the victims of the Turkish air attacks Red Cross and hospital units on the rescue

09 Αυγούστου 1964Ανάπτυξη: Dynamic Works
Υποστηρίζεται από: EasyConsole

Σχεδιασμός & Ψηφιοποίηση από:
eSelis service bureau