Χρονική Περίοδος
Συγκεκριμένη Ημερομηνία
 
Print

Shot Turkish aircraft belongs to NATO

09 Αυγούστου 1964Ανάπτυξη: Dynamic Works
Υποστηρίζεται από: EasyConsole

Σχεδιασμός & Ψηφιοποίηση από:
eSelis service bureau