Χρονική Περίοδος
Συγκεκριμένη Ημερομηνία
 
Print

New air raids by Turkish aircrafts

09 Αυγούστου 1964Ανάπτυξη: Dynamic Works
Υποστηρίζεται από: EasyConsole

Σχεδιασμός & Ψηφιοποίηση από:
eSelis service bureau