Χρονική Περίοδος
Συγκεκριμένη Ημερομηνία
 
Print

Casualties caused by Turkish air raids

08 Αυγούστου 1964Ανάπτυξη: Dynamic Works
Υποστηρίζεται από: EasyConsole

Σχεδιασμός & Ψηφιοποίηση από:
eSelis service bureau